Mapy

Tereny łowieckie K.Ł. „KNIEJA” w Kwidzynie stanowią zwarty kompleks graniczących ze sobą dwóch obwodów nr 277 i 294. Zlokalizowane są w północno-zachodniej części Pojezierza Iławskiego, stanowiąc jednocześnie południowo – wschodnią granicę województwa pomorskiego. Krajobraz charakterystyczny dla moreny dennej, łagodne pagórki, niewielkie jeziora rynnowe porośnięte roślinnością przybrzeżną stanowiącą doskonałe lęgowiska ptactwa wodnego, śródpolne oczka wodne, lasy mieszane, bory sosnowo -dębowe, sosnowo – bukowe i sosnowe. Przez tereny te przepływają dwie rzeki: Liwa i Gardęga, obie należące do zlewni Wisły. Bliskość linii Wisły powoduje, że mikroklimat jest zmienny, zdecydowanie jednak łagodniejszy od panującego we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego.

lowiska2

Obwód łowiecki nr 277 zajmuje północną cześć terenu o powierzchni całkowitej 7120 ha, w tym 1538 ha lasów i 320 ha wody (jeziora Klasztorne, Mary, Otoczyn, Rakowiec).

 

Obwód łowiecki nr 294 o powierzchni 6110 ha, w tym lasów 1515 ha, wody 240 ha (jeziora: Kucki, Czarne, Leśne, Martwe, Rodzajny)

 

 

 

 

Leave a Comment